Ventilatsioon

Sõna „ventilatsioon” tekitab siiani tuliseid vaidlusi: kuidas siis oleks ikka õige – kas päris ilma või täislahendus või hoopis sinna vahele mahtuvad kõikvõimalikud lahendused. Ilmselt ei ole ükski lahendus vale seni, kuni värske õhk liigub ja ruumides õhk vahetub. Peamine küsimus hea ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisel on sobivus tervikuga. Näiteks vana hea palkmaja ei ole otstarbekas varustada tipptasemel ventilatsioonisüsteemiga. Antud ajajärgul olid piisavalt hästi läbimõeldud ventilatsioonilahendused, mille väljavahetamine ei ole kuigi mõistlik. Kindlasti peab küttesüsteem sellist lahendust arvestama.

Tänapäeva ehitistes, kus soojusallika ja küttesüsteemi lahendusi on palju, peab ventilatsioonisüsteem olema vastavuses kogu ruumi sisekliima kujundusega. Kui kasutame kütteallikana soojuspumpa, ei peaks süsteemi liigselt koormama vabavoolse ventilatsiooniga. Iga vabavoolu ühik, mis on rajatud välisseina, on lisasoojuskadu ja lisakoormus soojuspumbale. Siinkohal tuleb abiks õhk-õhk soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat, mis sellist soojuskadu oluliselt vähendab. Tulemuseks on kindlasti väiksemad kütteenergiakulud ja võimalik väiksema võimsusega soojuspumba mudel.

Kui otsustada vabavoolse ventilatsiooni kasuks, see tähendab, et värske õhk siseneb läbi välisseinaklappide tuppa ja läheb sanruumidest välja, peaks kasutatud õhust soojus jõudma taaskasutusse. Selliseks puhuks on ventilatsiooni väljatõmbeseade varustatud soojusvahetiga, mis kasutatud õhu soojuse küttesüsteemi tagastab.

Oluline on ventilatsioonisüsteemide juures ka torustik. Pakkuda on nii metall- kui ka plastventilatsioonitorustikke. Plastventilatsiooni plussidena võib välja tuua allergialiidu tunnistust ja antistaatilist sisepinda. See tähendab seda, et ventilatsioonitorustik määrdub seespidiselt ajapikku vähem. Tähelepanu – iga plasttoru ei ole ventilatsioonitoru! Tuleb järgida tootja soovitusi ja kindlasti ei tohiks lasta ventilatsioonitoru asemel paigaldada näiteks kanalisatsioonitoru. Antud toru ventileerib küll, kuid ainult kanalisatsioonitorustikku.

Kõige olulisem on siinjuures arvestamine inimestega, kes kavandatud süsteemiga majades elavad. Kas üks või teine süsteem on üldse vastuvõetav? Soojusvahetiga seadmed kuivatavad õhku, vabavoolsed süsteemid valmistavad hooajati probleeme allergikutele jne. Kokkuvõttes on just maja kasutajatel palju otsustavat öelda, milline võiks olla hea ventilatsioonisüsteem.

Astu meie kontorist läbi ja leiame sobiva süsteemi just Sinule!
Tehniline dokumentatsioon.